Trường Mầm Non
Sơn Ca Thị Trấn
Địa chỉ: Số 73 - Đường Trung Dung - Thị trấn Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223847165
Email:tothuyha@ymail.com


  • ảnh 1
  • ảnh 2
  • Ảnh 3
  • Ảnh 4
  • ảnh 5
  • ảnh 6
  • anh 7
  • anh 8

Trang chủ » Công Đoàn trường

Kế hoạch tọa đàm 08/3/2014

TRƯỜNG MN SƠN CA THỊ TRẤN

    BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

        

Số : … /KH-CĐMNSC

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thuận Châu, ngày 19 tháng 02 năm 2014

 

 

KẾ HOẠCH

     Tổ chức Lễ kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 08/3

Năm học 2013 - 2014

 


Căn cứ vào Kế hoạch nhiệm vụ năm học của Công đoàn và Ban nữ công trường Mầm non Sơn Ca Thị Trấn Thuận Châu

BCH Công Đoàn cơ sở Trường Mầm non Sơn Ca Thị Trấn Thuận Châu lên kế hoạch tổ chức lễ kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm học 2013 - 2014 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH :

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ 08/3.

Nâng cao đời sống sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cho đoàn viên trong công đoàn nhà trường.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN :

Thời gian : 15 h 00 ngày 08 tháng 3 năm 2014.

Địa điểm  : Nhà hàng Bình Minh – TK 15 TT Thuận Châu.

Thành phần tham dự: Khách mời ( Vợ, chồng  ĐV trong công đoàn), 34 Giáo sinh thực tập K52 CĐSPMN – ĐH Tây Bắc và toàn thể đoàn viên công đoàn trường MN Sơn Ca Thị Trấn

III. NỘI DUNG

1. Ôn lại lịch sử 104 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 ( 08/3/1910- 08/3/2014):

-  Ôn lại lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 08/3 – Đ/c Tô Hà + Khách mời Phùng  `     Doanh

2. Ra mắt hội dâu rể trường MN Sơn Ca Thị Trấn.

3. Giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể  giữa khách mời, SV thực tập và ĐVCĐ nhà trường.

Tổ chức giao lưu văn nghệ gồm các tiết mục múa, hát ( Karaoke) và trò chơi tập thể chủ đề :Một nửa của thế giới là phụ nữ.”

Phân chia chuẩn bị các tiết mục văn nghệ và trò chơi:

* Văn nghệ:

- Mỗi tổ một tiết mục múa

- Sinh viên 02 tiết mục múa + 01 tiết mục hát hoặc các thể loại khác

 ( Các tiết mục múa trước khi tham gia thi gửi nhạc về ban tổ chức  để ghi vào 1 đĩa CD cho xuyên suốt chương trình)

 

* Trò chơi: - Đ/c Vì Hòa + khách mời: Phạm Hải Dương phụ trách  01 trò chơi

- Đ/c Thu Sử + khách mời Nguyễn Thuận Nguyên phụ trách: 01 trò chơi

- Sinh viên : 01 trò chơi

 ( Các đ/c đoàn viên trong danh sách trợ giúp trò chơi có nhiệm vụ  giúp người phụ trách trò chơi chuẩn bị  và tổ chức trò chơi.)

    4 . Liên hoan mặn:

Yêu cầu các đ/c bốc thăm chỗ ngồi. Ai không ngồi đúng chỗ sẽ bị phạt quy định của BTC.

- Các đ/c được phân công sắp và giám sát chỗ ngồi chuẩn bị số dán vào thành ghế ngồi và số bốc thăm theo thứ tự  bằng số lượng người tham gia (khoảng 100 người).

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Stt

Nội dung

Người thực hiện

Thời gian hoàn thành

1

Xây dựng kế hoạch

Cầm Hòa, Ngọc Ánh

19/02/2014

2

Ban tổ chức

BGH , BCHCĐ

8/03/2014

3

Dẫn chương trình

Cầm Hòa – Khách mời Trần Đức Vinh

08/03/2014

4

Trang trí

Chi đoàn + Đoàn TT

6/03/2014

5

Âm thanh loa đài

Dương, Sử, Hương, Kỳ, Lù Hoa,  Hoàng Ánh, 6 SV

8/03/2014

7

Kê dọn bàn ghế, cơ sở vật chất .

Bóng, Sơ, Chi, Cầm Hòa + Ngọc Ánh + 03 SV

8/03/2014

8

Đặt cơm + Sắm tiệc ngọt

Lưu Hà + Thúy

03/3/2014

9

Tiếp tân + Chuẩn bị tiệc ngọt cho tọa đàm

Lưu Hà + Thúy 06 Sinh viên

8/03/2014

10

Giấy mời khách mời

Cầm Hòa + Vì Hòa + ĐVCĐ

26/02/2014

11

Trợ giúp trò chơi

Hằng + Hồng +Thi + Trần Hợi + Khuyến+ Chinh + Luyên + Đỗ Hợi

08/3/2014

12

Bắn pháo

Dương + khách mời Ngần Thế Dương

08/3/2014

13

Chuẩn bị số, bốc thăm và kiểm tra giám sát chỗ ngồi.

Hồng, Lù Hoa, Khuyến

08/3/2014

 

          V. CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỌA ĐÀM

Stt

Nội dung

Người giới thiệu

Người thực hiện

1

Tuyên bố lý do , giới thiệu khách mời

Cầm Hòa – Trần Đức Vinh

Cầm Hòa – Trần Đức Vinh

2

- Ra mắt Hội dâu, rể

- Chúc  mừng 08/3

Cầm Hòa

Xuân Tư + Sinh viên

3

Văn nghệ + trò chơi xen kẽ: Thứ tự như sau: (Có thể xen kẽ thêm các mục đăng ký thêm)

- Múa Tổ VP – PV

- Trò chơi : Thu Sử phụ trách

- Múa Sinh viên

- Múa tổ MG 1

- Trò chơi của sinh viên

- Múa Tổ MG 2

- Múa sinh viên

- Trò chơi: Vì Hòa phụ trách.

Cầm Hòa – Trần Đức Vinh

Các tổ + SV + Vì Hòa + Thu Sử + khách mời + ĐVCĐ

4

Liên hoan tiệc mặn

Cầm Hòa – Trần Đức Vinh

Hồng + Lù Hoa + Khuyến

5

Kết thúc chương trình

Cầm Hòa – Khách mời Trần Đức Vinh

Cầm Hòa – Khách mời Trần Đức Vinh

 

VI. DỰ TRÙ KINH PHÍ

- Đặt cơm tiệc mặn : 15 mâm          x     800.000đ         =   12.000.000đ

- Tiệc ngọt :                                                                    =          600.000đ

-  Trang trí + pháo:                                                          =        350.000đ

-  Hỗ trợ trò chơi:                                                             =       300.000đ

                                  Tổng cộng :                                        13.250.000đ

(Mười bốn triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

          * Lưu ý: Khi nhận được giấy mời yêu cầu các đ/c Đoàn viên trong công đoàn có trách nhiệm mời khách mời và yêu cầu khách mời tham gia đầy đủ, nhiệt tình.(Không được vắng với bất kỳ lý do nào) vì buổi gặp mặt này là tiền đề cho những chương  trình sau của Ban nữ công. Nếu đoàn viên công đoàn nào không thực hiện được theo đúng yêu cầu sẽ đánh giá vào quá trình hoạt động của đoàn viên đó.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3. Năm học 2013 – 2014 của Ban nữ công trường Mầm non Sơn Ca Thị Trấn Thuận Châu. Yêu cầu các đoàn viên công đoàn thực hiện kịp thời .Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc báo cáo về Ban tổ chức chỉ đạo, giải quyết.           

                                                                              NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

                                                                                                 

 

 

                                                                                        Nguyễn Ngọc Ánh